Overzicht creëren

Relevante overleggen, besturen, aanpakken, projecten en initiatieven in Noord-Holland ordentelijk en overzichtelijk in beeld brengen, zodat duidelijk wordt wat waar gaande is.

Achtergrond: de complexiteit van samenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein is groot. Naast de operationele samenwerking op een breed palet aan (overlappende) thema’s bestaan er diverse landelijke verbeterinitiatieven. Ook zijn de 3 subregios in de eenheid Noord-Holland  en de zorgpartners verschillend georganiseerd en zijn gemeenten op (sub)regionaal niveau ook zelf bezig om te verbeteren. Door de complexiteit geven bestuurders soms opdrachten dubbel of is soms onvoldoende duidelijk hoe groot de opdracht is.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Een overzicht creëren van wat elke (sub)regio heeft georganiseerd en op de agenda heeft staan. Denk daarbij aan de activiteiten, resultaten, doorlooptijd en contactpersonen;
  • De subregio’s (districten) weten van elkaar waarmee ze bezig zijn, zodat ze elkaars kennis en ervaringen kunnen benutten;
  • De verschillende niveaus en regio’s gebruiken dezelfde uitgangspunten en kaders.

Beoogde resultaten

  • Netwerk opbouwen;
  • Een ‘landkaart’ en/of schema opstellen dat overzicht biedt;
  • Het overzicht aan alle partners laten zien, bijvoorbeeld via een website of bijeenkomst.