Schone en weerbare visserij

Criminelen gooien pakketten drugs vanaf (container)schepen overboord op de Noordzee. Mensen op kleinere boten vissen de pakketten vervolgens op en brengen die aan wal. De beroepsvisserij bestaat vooral uit hardwerkende vissers die een eerlijke, toekomstbestendige sector nastreven. Toch is een deel van hen - door toenemende (financiële) kwetsbaarheden - vatbaar voor de invloed van criminelen en raakt betrokken bij deze maritieme drugssmokkel.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Zicht krijgen op de rol die vissers spelen bij maritieme smokkel en de manier waarop zij daarbij betrokken raken;
  • Repressieve maatregelen ontwikkelen voor een schone en weerbare visserij;
  • Preventieve maatregelen ontwikkelen voor een schone en weerbare visserij, met name gericht op bewustwording;
  • Bijdragen aan een toekomstbestendige visserijsector.

Beoogde resultaten

  • Onderzoek naar de rol van vissers in het proces van maritieme (drugs)smokkel afronden en adviezen voor vervolgacties breed delen en en bijhouden of ze worden opgevolgd. Zo moet toezicht en handhaving op zee verbeteren;
  • Een schone visserij helpen creëren door de kansen van eerlijke vissers in de sector te vergroten en de kansen van oneerlijke vissers te verkleinen;
  • Vissers helpen criminele activiteiten buiten hun sector te houden, waardoor deze sector weerbaarder wordt tegen criminele inmenging;
  • Acties ondernemen om huidige en nieuwe vissers bewuster te maken van en weerbaarder te maken tegen criminele verleidingen.
  • Een communicatiestrategie om sector, politiek en publieke opinie te beïnvloeden en draagvlak voor onze acties te creëren;
  • Aanpak van ‘foute vissers’ in samenwerking met het RIEC.