Branchegerichte aanpak

Binnen de branchegerichte aanpak zoeken we samenwerking met verschillende bedrijven en branches op de luchthaven. Zo kunnen we kwetsbaarheden in het logistieke proces ontdekken en, in het kader van ondermijnende criminaliteit, barrières opwerpen tegen het misbruik hiervan. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • Het opwerpen van barrières tegen ondermijnende criminaliteit binnen de geprioriteerde branches (onder andere schoonmaak en catering). Daarmee voorkomen we misbruik van kwetsbaarheden in de logistieke processen door criminelen en niet-integere medewerkers.

Beoogde resultaten

  • We hebben de risico’s beschreven en de maatregelen in een interventiematrix gebundeld;
  • We hebben de geïdentificeerde risicos besproken met de betreffende branches. Zij hebben bedrijfsprocessen aangepast om weerbaarder te worden. Ook zijn hiervoor controles uitgevoerd;
  • Meer bedrijven en branches voelen zich verantwoordelijk om ondermijning tegen te gaan en hebben de middelen om dat te doen;
  • Bedrijven en branches besteden meer aandacht aan het verhogen van de bewustwording rondom ondermijning en het weerbaar maken van hun personeel. Elke branche heeft een dynamisch interventieplan, gericht op het terugdringen van mogelijkheden om logistieke processen te misbruiken;
  • We hebben de invoering van een mogelijk vergunning- of certificeringsstelsel, voor bedrijven die zich op de luchthaven willen vestigen, juridisch verkend. Doel hiervan is onder andere om meer zicht en grip te krijgen op bedrijven die op Schiphol gevestigd zijn en om malafide ondernemingen van de luchthaven te weren.