3. Investeren in kennis en vaardigheden - Permanent learning

Dat veiligheid ook een digitaal karakter heeft, zorgt ervoor dat professionele (overheids-) organisaties hierdoor bepaalde kennis en vaardigheden nodig hebben. Dit geldt zowel voor bestuurders als ambtelijke organisaties. De ervaring leert dat we nog een lange weg te gaan hebben. Inhoudelijke kennis ontbreekt nog steeds en handelingsverlegenheid is daardoor meer regel dan uitzondering. Vanuit verschillende partijen ontstaan initiatieven om ‘elkaar’ bij te spijkeren. Zo nam een aantal private partijen het initiatief om de leden van de Tweede Kamer digitaal wegwijs te maken.

In samenspraak met private en publieke partijen onderzoeken we de mogelijkheid om bestuurders en onderdelen van de ambtelijke organisaties een basistraining cyber aan te bieden. We haken hierbij aan bij initiatieven die momenteel in ontwikkeling zijn, zoals bij de Politieacademie en de VNG.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Bestuurders meer vertrouwen en handelingsperspectief geven, zodat zij op een volwaardige manier in gesprek kunnen met andere veiligheidspartners binnen het cyberdomein;
  • Ambtenaren minder handelingsverlegen maken.

Beoogde resultaten

  • In samenwerking met andere regionale veiligheidscoalities organiseren we interessante bijeenkomsten voor burgemeesters;
  • We stimuleren mensen binnen de eenheid om actief deel te nemen aan leerkringen van de landelijke overheid;
  • We versturen maandelijkse nieuwsbrieven cyber en gedigitaliseerde criminaliteit met actuele trends en ontwikkelingen;
  • We maken een aantal webinars mogelijk over cyberdelicten en de doelgroepen (zoals ouderen, jongeren en ondernemers) die specifiek grote kans hebben om slachtoffer van een cyberdelict te worden.