Aanpak gelegenheidsstructuren in jachthavens

Jachthavens zijn interessant voor criminelen. Dat komt door de ligging, anonimiteit en het ontbreken van voldoende toezicht door overheidsinstanties. Dit deelproject richt zich op het verkleinen van de criminele kansen in jachthavens. Ook willen we stimuleren dat inwoners, ondernemers en professionals in en rond jachthavens criminelen geen kansen bieden.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Beter zicht krijgen op situaties en gelegenheden voor ondermijnende criminaliteit in jachthavens;
  • De gelegenheden in jachthavens zoveel mogelijk beperken door barrières op te werpen;
  • De bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid in en rond jachthavens vergroten.

Beoogde resultaten

  • We rollen in 2022 in verschillende gemeenten in Noord-Holland het digitaal nachtregister uit, inclusief controle van het ID-bewijs. Hierdoor moet er beter (toe)zicht zijn op vaartuigen die Noord-Holland binnenkomen of verlaten;
  • We hebben een landelijke lobby gestart en een bestuurlijke en ambtelijke alliantie gesmeed voor een registratieplicht voor pleziervaartuigen. Deze registratieplicht zal bijdragen aan het traceren van de eigenaar van een vaartuig en daarmee aan een betere handhaving, opsporing en vervolging;
  • De ontwikkeling en inzet van een communicatiestrategie om diverse doelgroepen te leren hoe zij signalen van ondermijning kunnen herkennen. Zo kunnen zij eerder ongebruikelijke situaties melden. De strategie moet de weerbaarheid helpen vergroten.