Criminele uitbuiting

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) zijn oververtegenwoordigd in het strafrecht. Ze zijn vaak niet alleen dader van een strafbaar feit, maar ook slachtoffer van criminele uitbuiting. Onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel toont dat jongeren, hun naaste omgeving en professionals onvoldoende bewust zijn van deze vorm van mensenhandel en daar te weinig over weten. Om hun de juiste hulp te bieden én de daders van uitbuiting aan te pakken, is het van belang potentiële slachtoffers bewust te maken en handvatten te geven hoe gehandeld kan worden als ze in een uitbuitingssituatie terecht dreigen te komen.

Met dit deelproject willen we criminele uitbuiting voorkomen. Dit doen we door professionals kennis te geven en door (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting weerbaarder te maken en handelingsperspectief te bieden. We richten ons hierbij specifiek op jongeren met een LVB, hun ouders, docenten (naaste omgeving), zorgprofessionals en politie.

Doelen en resultaten

Doelen

 • De kans op misbruik van jongeren (met een LVB) in de vorm van criminele uitbuiting verkleinen;
 • Meer zicht krijgen op de problematiek én de slachtoffers van criminele uitbuiting;
 • De weerbaarheid van jongeren tegen criminele uitbuiting vergroten;
 • Slachtoffers van criminele uitbuiting vroeg opmerken. 

Beoogde resultaten

 • Verhoogde regionale bewustwording met betrekking tot de positie van jongeren (met een LVB) als slachtoffer van criminele uitbuiting;
 • Een signaleringsinstrument en handelingsperspectief voor jongeren (met een LVB), hun naaste omgeving en professionals uit zowel het zorg- als het veiligheidsdomein;
 • Een uitgevoerde studie naar de haalbaarheid van een anonieme landelijke hulplijn gedwongen criminaliteit;
 • Een voorlichtingsfilm om de doelgroep en professionals bewuster te maken van uitbuiting;
 • Een online campagne om de doelgroep en professionals bewuster te maken van uitbuiting.
 • Een lespakket met verschillende onderdelen, gericht op verschillende doelgroepen, om jongeren en professionals bewuster te maken van uitbuiting;
 • Een handelingsperspectief voor de doelgroep, naaste omgeving en professionals.