Best practices delen (inclusief kennisontwikkeling)

Lokale initiatieven actief onder de aandacht brengen bij anderen in het netwerk. In de eenheid (maar ook daarbuiten) gebeuren al veel mooie dingen. Vaak lokaal geïnitieerd in opdracht van een subregio of gemeente en van waarde voor de hele eenheid. Sommige trajecten zijn juist interessant om te delen met partners in de eenheid omdat ze mislukt zijn. Vanuit het netwerk van straf en zorg is de behoefte uitgesproken om structureel een domeinoverstijgend platform te maken om deze ‘aanpakken’ te presenteren. Daarbij moet het niet zo zeer gaan om de ‘etalage’ maar om de werkelijk geleerde les.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Leren van en reflecteren op elkaars ervaringen om de aanpak te verbeteren;
  • Subregio’s ondersteunen elkaar bij de ontwikkelingen in weerbarstige vraagstukken;
  • Voorkomen dat steeds dezelfde wielen uitgevonden worden.

Beoogde resultaten

  • Inventariseren welke lessen zijn geleerd;
  • Ophalen, toegankelijk maken en delen van ervaringen;
  • Organiseren van workshops en/of netwerkbijeenkomsten (zie ook deelproject 1 en 2).