NH Drugs Alert

Onderzoek toont dat mensen niet snel geneigd zijn een vermoeden van een drugslocatie te melden. Dit deelproject is erop gericht om de bewustwording van inwoners, bedrijven en bestuurders te vergroten, waardoor zij meer meldingen doen. In 2020 en 2021 hebben we met (grootschalige) communicatiecampagnes en voorlichtingsacties gewezen op de risicos en verschijningsvormen van drugsproductie in woningen en bedrijven. Ook hebben we een communicatietoolkit ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan gemeenten. In de toolkit zitten allelei voorbeelden van communicatie met burger en materiaal voor bijvoorbeeld een campagne op Facebook. In 2022 verschuift de focus van dit project van kwantitatieve naar kwalitatieve communicatie. Dat wil zeggen: meer diepte-interviews, achtergrondinformatie, warme communicatie met burgers en ‘minder met hagel schieten’. Met warme communicatie wordt live contact tussen professionals en burgers bedoeld. Bijvoorbeeld een politieagent die een folder persoonlijk uitreikt en er uitleg over geeft, in plaats van de informatie per e-mail bedoeld dat er een mens (bv een politie-agent) is die de folder aanreikt en er ook even iets bij zegt, in plaats van het door de brievenbus gooien of te mailen.

Doelen en resultaten

Doelen

  • De bewustwording van de verschijningsvormen en risico's van drugsproductie vergroten. Mensen overhalen eerder vermoedens van drugsproductie te melden.
  • Partners betrekken bij voorlichting over productielocaties voor drugs aan burgers.

Beoogde resultaten

  • Diepgaande berichtgeving over labs en dumpingen (documentaire/achtergrondverhaal slachtoffers/verhuurders/milieu-impact);
  • Partners gebruiken de communicatietoolkit, vooral de gemeente;
  • Inzet van (warme) communicatie bij ontmantelde drugslocaties en dumpingen;
  • Tweemaal per jaar drugsnieuws voor professionals;
  • De campagne over de XTC-parfum wordt herhaald rondom kerst en moederdag.