2.3 Input voor integrale veiligheidsplannen 2023 en meerjarig beleid 2024-2027

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en starten gemeenten met de voorbereidingen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2024-2027. Dat is de kans voor onze 32 gemeenten om de aanpak van cyber en gedigitaliseerde criminaliteit voor vier jaar een plek in het beleid te geven. De afgelopen jaren horen wij vanuit NH-SV te vaak “we sluiten aan bij de regionale aanpak”, zonder een (stevig) fundament voor de lokale aanpak. Dit mag niet meer gebeuren in de volgende periode, gelet op de actualiteit en ontwikkelingen van cyber. We constateren ook dat gemeenten zich hiervan steeds bewuster worden. Maar we zijn er nog niet.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Alle inwoners mogen ervanuit gaan dat de overheid hun online veiligheid serieus neemt;
 • Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid doo
  • hun eigen informatiehuishouding op orde te hebben;
  • te werken aan cyberweerbaarheid van hun eigen inwoners;
  • voorbereid te zijn op calamiteiten en crises met een digitaal karakter;
  • te weten op welke manier ze moeten handelen bij online criminaliteit en wat de eigen mogelijkheden dan zijn.

Beoogde resultaten

 • Cyber wordt een vast onderdeel van portefeuillehouder-overleggen tussen burgemeester en politie;
 • Cyber staat periodiek op de agenda van de driehoeken;
 • Cyber maakt een wezenlijk onderdeel uit van de 34 integrale veiligheidsplannen in de eenheid. Er staat niet slechts een verwijzing naar het aansluiten bij regionale en landelijke ontwikkelingen.