2.2 Driehoeken bezoeken

Halverwege 2021 heeft de regionale projectleiding van Noord-Holland Samen Veilig bijna alle driehoeken bezocht om te spreken over de cyberprojecten waar de gemeenten aan deel kunnen nemen. Politie en OM gaven voor het eerst kwartaalbeelden van de aard en omvang van het cybercrimeprobleem. De rode draad die multidisciplinair zichtbaar wordt, is dat alle driehoeken cyber structureler op de agenda willen laten terugkeren.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Gemeenten, politie en OM hebben concretere gesprekken en maken afspraken over capaciteit, middelen en inzet op het gebied van cyber.

Beoogde resultaten

  • De digitale wijkagenten worden als politieprofessional zowel fysiek op straat als online meer ingezet;
  • In het ambtelijk vooroverleg van de driehoeken is de aanpak van cybercrime een vanzelfsprekender onderdeel van de agenda;
  • Periodiek staat cybercrime op de agenda van de tien driehoeken;
  • De politie en het OM brengen concrete casuïstiek.