Arbeidsuitbuiting

Mede onder invloed van de coronacrisis heeft de kwetsbare positie van arbeidsmigranten in Nederland extra aandacht gekregen. Niet alleen werken zij vaak onder slechte omstandigheden, ook met hun huisvesting is het veelal slecht gesteld. Al langer is duidelijk dat het ontbreken van een bekend verblijfsadres de van arbeidsmigranten een belangrijk knelpunt vormt in de aanpak van arbeidsuitbuiting. Hierdoor is vaak niet duidelijk waar en onder welke omstandigheden arbeidsmigranten zich bevinden. Zo blijven niet alleen slachtoffers van uitbuiting, maar ook daders buiten beeld. 

We ondersteunen gemeenten bij het nemen van maatregelen ter verbetering van de positie van arbeidsmigranten en tegen arbeidsuitbuiting, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting en rechten en plichten van arbeidsmigranten.

Daarnaast onderzoeken we in hoeverre specifieke indicatoren op het gebied van huisvesting een voorspeller kunnen zijn voor een mogelijke situatie van arbeidsuitbuiting.  We nemen niet de arbeidsomstandigheden en het toezicht daarop als startpunt van de aanpak, maar juist de huisvestingssituatie.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Een aanpak van arbeidsuitbuiting gericht op huisvesting;
  • Ondersteuning van gemeenten bij de aanpak van arbeidsuitbuiting en de verbetering van de positie van arbeidsmigranten.

Beoogde resultaten

  • We hebben gemeenten een instrument geboden voor het ontdekken van risicoadressen;
  • We hebben indicatoren ontwikkeld om risicoadressen te ontdekken;
  • We hebben gemeenten praktische handvatten gegeven voor een bestuurlijke aanpak van arbeidsuitbuiting.