2.4 Online orde

De verwevenheid van de online en offline wereld is groot. Door de coronacrisis lijken er meer online aangejaagde ordeverstoringen te zijn. Maar ook nepnieuws en online verstoringen van de gemeentelijke dienstverlening als gevolg van een hack nemen toe. Internet is onlosmakelijk verbonden met de fysieke openbare orde en veiligheid in gemeenten en speelt daarmee een cruciale rol in de aanpak van veiligheidsproblematiek. In 2021 zijn we intensiever gaan samenwerking binnen de eenheid om deze verandering
In 2021 hebben we onderzocht hoe gemeenten online aanwezig zijn en welke interventies zij inzetten bij online aangejaagde ordeverstoringen. Dit was een van de projecten uit de landelijke Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.

Er is in 2021 nog geen vliegende brigade gekomen, een groep professionals die in een acute dreigende online situatie binnen onze eenheid kunnen ondersteunen met het toepassen van de interventiekaart.
Door actuele ontwikkelingen verkennen we nu of we in 2022 kunnen aansluiten bij de in oprichting zijnde Internet Ondersteuningsgroep (IOG) van de politie. Het idee is van de verschillende domeinen (Zorg en Veiligheid, Cyber, CTER en Ondermijning) een deskundige te laten aanhaken bij de IOG en zo een IOG+ te ontwikkelen. De IOG+ komt in actie bij problemen met online orde en vliegt in acute fases in.

In 2022 werken we ook aan een protocol over de manier waarop je burgers kunt informeren dat je als overheid ook online aanwezig bent.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Eind 2022 hebben we geoefend met casuïstiek en de inzet van de interventiekaart door het IOG+ (voorheen vliegende brigade);
  • Binnen de betrokken organisaties brengen we domeinspecifieke informatie (cybercrime/CTER/Ondermijning) bij elkaar om zicht te krijgen op het regionale online veiligheidsdomein.

Beoogde resultaten

  • Een wezenlijke bijdrage aan een goedwerkende IOG+;
  • Een regionaal beeld van online verstoringen binnen onze regio;
  • We benutten concrete regionale casuïstiek en zetten interventies in concrete situaties in;
  • Een regionale aanpak die burgemeesters gebruiken in een acute situatie;
  • Een burgemeester test de regionale aanpak bij één of meerdere online verstoringen die worden aangekondigd;
  • Een protocol voor gemeenten over online aanwezigheid van de overheid.