Financial Intelligence Team

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Criminelen investeren hun illegaal verkregen vermogen in panden, ondernemingen en luxegoederen. Zo krijgen ze een positie, status en invloed in de bovenwereld. Het afpakken van het crimineel verdiend vermogen is daarmee een onmisbaar instrument in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Het afpakken van crimineel vermogen vereist doorgaans een langdurig en soms ook ingewikkeld onderzoek. Het Financial Intelligence Team (FIT) specialiseert zich in afpakken na een kort onderzoek. Naar aanleiding van een signaal van ongebruikelijk bezit verzamelt het FIT bij verschillende samenwerkende overheidsinstellingen informatie om vervolgens direct in te grijpen.

Doelen en resultaten

Doelen

Meer, sneller en slagvaardiger afpakken van crimineel vermogen en hiermee:

  • De onaantastbaarheid van criminelen doorbreken;
  • Criminele bedrijfsprocessen verstoren;
  • Een duidelijke maatschappelijke norm “Misdaad mag niet lonen” stellen door snel en zichtbaar overheidsoptreden.

En verder:

  • Een sterker optreden van overheidsorganisaties door meer gezamenlijke acties te ontwikkelen;
  • Ook binnen de diverse samenwerkende organisaties de mogelijkheden versterken om vermogen af te pakken.

Beoogde resultaten

  • Het FIT-proces van afpakken en opsporen verbeteren;
  • Meer en/of betere financiële informatie verzamelen om, op basis van deze intelligence, meer crimineel verkregen vermogen af te pakken;
  • Kennis over en bewustwording van ongebruikelijk bezit versterken bij deelnemende samenwerkingspartners (in samenwerking met project Intensiveren Afpakken);
  • De FIT-methodiek een vaste plek geven in de bestaande organisatie van de samenwerkingspartners.

image

Investering project Financial Intelligence Team

Overige projecten programma ondermijning