Regionale monitoring

Op dit moment hebben we als eenheid vooral zicht op de vergunde prostitutie. Daar vinden ook de reguliere controles plaats. Op internet wordt op tal van plekken seksuele dienstverlening aangeboden, zowel vergund als niet-vergund. De ervaring leert dat vooral de niet-vergunde sector kwetsbaar is voor misstanden als uitbuiting. Met dit deelproject willen we beter zicht krijgen op die sector zodat we deze misstanden beter kunnen aanpakken. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • Zicht krijgen op seksuele dienstverlening die via internet wordt aangeboden.
  • Deze informatie gebruiken we bij toezicht en handhaving.

Beoogde resultaten

  • We hebben een dashboard opgeleverd. Gemeenten gebruiken deze informatie in toezicht en handhaving en voor het in kaart brengen van aard en omvang van het aanbod.