1. Vergroten van de cyberweerbaarheid

Het weerbaar maken van onze inwoners tegen diverse vormen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiften en meldingen dwingt ons meer naar de oorzaken van de problemen te kijken. Bovendien laten we als overheid zien dat we regie pakken op een veiligheidsonderwerp dat zich niet aan geografische grenzen houdt, maar waardoor inwoners van onze gemeenten wel geraakt kunnen worden.