Integriteit pashouders

Er werken heel veel mensen op de luchthaven. Om ondermijning succesvol tegen te gaan, zijn we mede van hen afhankelijk. Daarom investeren we in dit project in het toerusten van deze medewerkers met de benodigde kennis en kunde, zodat zij een sterke schakel zijn in het terugdringen van ondermijning op Schiphol. Ook zorgen we voor duidelijke meldpunten en meldroutes. 

Binnen deze aanpak vallen ook de prioriteiten ‘PPS-infodeling’ en ‘Investeren in strafrechtelijke corruptieonderzoeken’.

Doelen en resultaten

Doelen

ewustwording

 • Het continu bevorderen van integer gedrag en bewustwording van (signalen van) ondermijnende criminaliteit bij de organisaties actief op Schiphol;
 • Het bewustzijn onder medewerkers van organisaties op de luchthaven, ten aanzien van de gevaren en risico's van ondermijnende criminaliteit, is verder toegenomen;
 • Medewerkers kunnen mogelijke criminele activiteiten herkennen;
 • Medewerkers willen signalen van ondermijnende criminaliteit melden. Er zijn duidelijke meldpunten waar ze daarmee terecht kunnen. Ook zijn er afspraken over meldroutes, meldcodes, terugkoppeling en mogelijke opvolging van signalen.

PPS-infodeling

 • We hebben de mogelijkheden tot informatiedeling over personen in het bezit van een Schipholpas verkend;
 • Het kunnen analyseren van structureel oneigenlijk gebruik van Schipholpassen en inzicht krijgen in de verschillende (afwijkende) pasbewegingen.

Strafrechtelijke onderzoeken

 • Het (nader) in kaart brengen, opsporen en vervolgen van personen/bedrijven die corrupte netwerken vormen op Schiphol én het doen van aanbevelingen waarmee barrières opgeworpen kunnen worden.

Beoogde resultaten

Bewustwording

 • We hebben meer bewustwordingstrainingen aan medewerkers gegeven, waarin ook aandacht is voor de manier waarop ze signalen kunnen melden;
 • Er zijn meldpunten en meldroutes (beter) ingericht;
 • Er wordt gebruik gemaakt van de e-learning met betrekking tot bewustwording, het herkennen van ondermijnende activiteiten en het melden hiervan;
 • Zo veel mogelijk publieke en private partijen hebben Point of Contacts Ondermijning (POCOs) aangewezen en opgeleid. Deze POCOs geven de strijd tegen ondermijning een vaste plek binnen hun organisatie en zorgen voor samenhang en samenwerking. Ze vormen samen een stevig netwerk;
 • Binnen werkprocessen is er aandacht voor het thema ondermijning;
 • De website sterkeluchthaven.nl is actief en vormt ook een actuele leeromgeving ten behoeve van de e-learning.;
 • De samenwerkende partijen voeren onvoorspelbare controles uit bij personeel dat de poort uitgaat.