1.3 Geldezels

Cybercriminelen hebben lokale netwerken nodig om geld ongezien weg te kunnen sluizen van bankrekeningen van slachtoffers naar leden van de criminele groep. Vaak maken zij hiervoor gebruik van geldezels. Dit zijn mensen die hun bankrekening - al dan niet onbewust - uitlenen aan cybercriminelen. Het geld van slachtoffers wordt op de bankrekening van de geldezel gestort, waarna het cash wordt opgenomen en wordt doorgegeven aan de ronselaars die in contact staan met criminele netwerken.

Dit project is in 2021 in 15 Noord-Hollandse gemeenten begonnen. De kenmerken van de Noord-Hollandse geldezels zijn de basis geweest voor een zogenoemde interventiekaart. Die bevat negen maatregelen om repressief en preventief te kunnen ingrijpen. Partners lijken informatie niet goed te delen. Daarom is slechts een aantal gemeenten begonnen met de persoonsgerichte interventies. Met de preventieve maatregelen zijn bijna alle gemeenten begonnen. Gemeenten hebben nog niet voldoende inzicht in de grootte van de problematiek binnen hun gebied. In 2022 is het nodig dat het delen van informatie bij alle betrokkenen een vaste plek krijgt binnen hun organisatie.

In navolging van een pilot in Haarlem deden we eind november/begin december 2021 een proef op sociale media. We plaatsten daar betaalde advertenties die jongeren moesten verleiden om snel geld te verdienen. Na het klikken op de advertentie kom je op een landingspagina terecht waarop staat weergeven wat de gevaren zijn om je als geldezel te lenen.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Het aantal geldezels in de eenheid Noord-Holland groeit door. We willen die toename met dit project indammen en het aantal geldezels in de eenheid verminderen;
  • De samenleving bewust maken van de kenmerken en risico’s van geldezels.

Beoogde resultaten

  • De partners van Noord-Holland Samen Veilig hebben inzicht in de problemen met geldezels in hun eigen gemeente;
  • We rollen de aanpak geldezels verder uit en gemeentelijke organisaties geven die een plek in hun organisatie. Gemeenten en politie zijn in staat via de interventiekaart preventief en repressief in te grijpen;
  • Noord-Holland Samen Veilig draait opnieuw een regionaal en preventief project op social media;
  • Noord-Holland Samen Veilig stelt een regionaal convenant op om informatie binnen het geldezelproject te kunnen delen;
  • Noord-Holland Samen Veilig levert in het vierde kwartaal van 2022 een evaluatierapport op van het regionale geldezelproject.