Inrichten bestuurlijk toezicht prostitutie

Landelijk hebben de gemeenten en de politie afgesproken dat het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche wordt teruggelegd bij de gemeenten. Het toezicht zit daarmee in een overgangsfase. Op dit moment voert de politie het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche alleen nog op uitdrukkelijk verzoek van gemeenten uit. In dit deelproject creëren we voor de gemeenten in de eenheid Noord-Holland hiervoor de randvoorwaarden en zorgen we voor een goede overgangsperiode. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • We richten in regionaal verband het bestuurlijk toezicht op prostitutie in. Er komen drie districtelijke teams, waarin elk toezichthouders van verschillende gemeenten zitten.

Beoogde resultaten

  • De lokale driehoeken hebben in overleg met de Stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland besloten hoe ze het bestuurlijk toezicht op de (on)vergunde prostitutie inrichten;
  • Gemeenten en politie hebben afspraken gemaakt over de (gezamenlijke) uitvoering van controles op de (on)vergunde prostitutie en de onderlinge taakverdeling;
  • De noodzakelijke randvoorwaarden (waaronder opleidingen) zijn ingevuld voor de nieuwe vorm van toezicht. Zo zijn 32 toezichthouders opgeleid;
  • Toezicht en handhaving op de (on)vergunde prostitutie zijn regionaal ingericht en operationeel.