2. Versterken van de lokale aanpak cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

De regie op lokaal veiligheidsbeleid ligt primair bij de gemeente (gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders). Omdat cybercriminaliteit een grensoverschrijdend karakter heeft, is in 2018 gekozen voor een regionale aanpak. De afgelopen jaren heeft Noord-Holland Samen Veilig stevig geïnvesteerd in zowel de samenwerking als in de uitvoerende projecten. De ontwikkelingen en actualiteit laten zien dat cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit als onderdeel van veiligheidsbeleid een structurele plek moet krijgen op lokaal niveau, al dan niet aangejaagd vanuit de regio. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 op komst, en de voorbereiding op raadsakkoorden en de verankering in gemeentelijk beleid en werkprocessen, is het nodig dat de aanpak van cyber en gedigitaliseerde criminaliteit een vaste plek krijgt binnen de gemeenten. De aanpak van cyber- en digitale criminaliteit ‘doe je er niet even bij’. Daar zijn prioritering, capaciteit en middelen voor nodig.