2.1 Bestuurlijk ambassadeurschap verder uitbouwen

In 2021 is het bestuurlijk ambassadeurschap veranderd. De burgemeesters van Heemstede, Stede Broec en Hollands Kroon vertegenwoordigen de eenheid Noord-Holland op deze portefeuille. Zij zwermen uit over de eenheid, halen relevante informatie en dilemma’s op en brengen dat terug naar hun collega-bestuurders.

Doelen en resultaten

Doelen

  • De cyberambassadeurs vertalen politieke en maatschappelijke trends naar de eenheid;
  • De cyberambassadeurs nemen het voortouw bij het verkennen, onderzoeken en agenderen van huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering;
  • De cyberambassadeurs zijn aanspreekpunt voor bestuurlijke digitaliseringskwesties binnen de eenheid;
  • De cyberambassadeurs sporen hun collega’s aan om hun bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Beoogde resultaten

  • De eenheidsleiding van politie sluit aan bij de multidisciplinaire bestuurlijke overleggen;
  • Cyberambassadeurs agenderen cyber proactief in de driehoeken van politie, OM en gemeente;
  • De opbrengsten van het zwermen nemen de cyberambassadeurs mee terug naar het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van het regionale samenwerkingsverband;
  • De aanpak van digitale veiligheid maakt een wezenlijk onderdeel uit van de brede gemeentelijke veiligheidsplannen.