Locatiegerichte aanpak

Binnen de locatiegerichte aanpak zijn het gebied Schiphol-Oost (General Aviation; beveiligd bedrijventerrein; regulier bedrijventerrein) en de bagagekelder het belangrijkst in onze strijd tegen ondermijning.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Een beeld van criminele (ondermijnende) activiteiten op Schiphol-Oost dat de betrokken publieke en private partners gezamenlijk opstellen met relevante informatie. Op basis hiervan voeren de partners een gezamenlijk actieplan uit. Samen pakken zij misstanden aan en werpen zij effectieve barrières op tegen ondermijnende criminaliteit op Schiphol-Oost;
 • Een bijdrage aan een integer gebruik van General Aviation op de luchthaven Schiphol om (drugs-, geld- en mensen)smokkel te voorkomen;
 • We hebben de bestaande beveiliging die uit de EU-regelgeving voortvloeit met aanvullende maatregelen versterkt. Daarmee kunnen we (ondermijnende) criminaliteit op het beveiligd bedrijventerrein Schiphol-Oost tegengaan;
 • Een integere bagagekelder. Daarbij zijn het voorkomen en vroegtijdig herkennen dan wel verstoren van niet-integer of crimineel gedrag in de kelder de uitgangspunten.

Beoogde resultaten

 • Voorzetting van het ingerichte (samen)werkproces van partijen, werkend in RIEC-verband op Schiphol-Oost, gericht op informatiedeling en de gezamenlijke aanpak van (mogelijke) misstanden (binnen het Lokaal Overleg Schiphol-Oost);
 • Een goede gezamenlijke informatiepositie op Schiphol-Oost is verder opgebouwd onder andere door een jaarlijkse update van de bedrijvenscan en het verbeteren van registratie.
 • Publieke en private partners hebben hun zicht op activiteiten op bedrijventerrein Schiphol-Oost behouden (aan de hand van de opgeleverde bedrijvenscan);
 • Versterking van het General Aviation Back Office voor het verstevigen van de informatiepositie, inlichtingenbeelden en informatiegestuurd optreden;
 • Aanpassingen in de fysieke omgeving van de locaties, zoals verbeterde toegangssystemen,  toegangspassen en straatverlichting. Hierdoor ontstaat meer zicht en grip op de locaties en een sterkere informatiepositie;
 • Een gezamenlijk inzicht in de mogelijkheden en eventuele beperkingen van de partners, stakeholders, omgeving en in andere contextuele aspecten en factoren die de effectiviteit van interventies (kunnen) bepalen;
 • Een door alle partijen samengestelde matrix met mogelijke interventies en barrières die de weerbaarheid en integriteit van (de medewerkers van) de bagagekelder vergroten. Dat doen we door een aangescherpt (integraal) handelingsperspectief;
 • De samenwerkende partijen voeren onvoorspelbare controles uit bij personeel dat de poort uitgaat.