Witwassen in vastgoedsector

Het criminele proces van maritieme smokkel vindt zijn weerslag in lokale ondermijning. Criminelen witwassen geld dat ze hebben verdiend met maritieme smokkel via vastgoed. Ze kopen en verhuren een pand of verbouwen deze ‘zwart’ en verkopen deze vervolgens met winst. Zo brengen criminelen hun illegale geld in de bovenwereld. Professionals in de vastgoedsector (makelaars, notarissen en financieel adviseurs) faciliteren soms bewust of onbewust dit witwasproces. Wij werken binnen deze sectoren aan een klimaatverandering: we zoeken verbinding met de professionals, maken ze bewust van het witwasproces en motiveren hen om, waar dat kan, kennis te delen.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Bijdragen aan een zuivere, eerlijke vastgoedbranche;
  • Het effect van witwassen op de maatschappij verkleinen.

Beoogde resultaten

  • Een blauwdruk waarmee we misbruik in de vastgoedsector in Noord-Holland aanpakken. We doen ook onderzoek naar meer mogelijkheden om eventuele witwaspraktijken op te sporen;
  • Een communicatiestrategie om bij een afgeronde casus de sector, politiek en publieke opinie te beïnvloeden. Daarbij zetten we communicatiemiddelen in die de bewustwording bij facilitators in de vastgoedketen vergroot en onderling kennisdelen stimuleert;
  • Professionals in de vastgoedsector meer kennis geven over witwassen, zodat zij signalen eerder oppikken en een ongebruikelijke situatie melden;
  • Huurders en verhuurders ondersteunen om misstanden te melden.