Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy)

In 2019 is IIPSy gestart, een projectmatige en gezamenlijke aanpak van (de productie van) synthetische drugs. De directe samenwerking betreft vooral gemeenten, OM, Politie en Belastingdienst. Naast het gezamenlijk bijeenbrengen van meldingen, worden ook de interventies gezamenlijk vormgegeven en uitgevoerd. Dan wordt bijvoorbeeld de Omgevingsdienst ingezet. Het verzamelen van informatie vindt plaats onder het handhavingsknelpunt Synthetische drugs. Het samenwerken bij de uiteindelijke casuïstiek vindt plaats onder het RIEC-convenant.

Er komt in 2022 een structurele werkwijze op basis van de inzichten van twee jaar IIPSy en het onderzoek dat we in onze eenheid naar synthetische drugs hebben gedaan.  

Doelen en resultaten

Doelen

  • Oorspronkelijk doel IIPSy: het verzamelen van inlichtingen over synthetische drugs in de eenheid Noord-Holland;
  • Aanvullend doel voor 2022: onderzoek naar een manier om de werkwijze van IIPsy een vaste plek binnen elk van de samenwerkende organisaties te geven (overbruggingsjaar).

Beoogde resultaten

  • IIPSy (Spoor 1 - operationele signalen) en Spoor 2 (datagestuurd - gericht op gelegenheids- en risicolocaties): het behouden en uitbouwen van inlichtingen over synthetische drugs in Noord-Holland en de partners helpen om de juiste maatregelen te kiezen;
  • IIPSy versterken met expertise en professionalisering, en het werkterrein en de samenwerking vergroten;
  • Samen met partners, in het bijzonder politie, een voorstel maken om de werkwijze eind 2022 een vaste plek binnen elk van de samenwerkende organisaties te geven.