Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap

De verbinding met de verschillende huidige en voormalige vissersgemeenschappen in Noord-Holland vormt de sleutel tot succes in de strijd tegen maritieme smokkel. In dit deelproject richten we ons op die verbinding. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • De samenwerkende partners helpen om beter verbinding te maken met een hechte gemeenschap;
  • De normalisering van drugsgebruik en drugscriminaliteit (zoals smokkel, gebruik en dealen) bespreekbaar maken en tegengaan.

 

Beoogde resultaten

  • Een (samen met sleutelfiguren) ontwikkelde interventiestrategie gericht op drugsgebruik en -criminaliteit waarbij:
    • inwoners een actieve partner in de aanpak zijn;
    • zij informatie over crimineel gedrag (smokkel, gebruik en dealen) delen/melden. Een geteste werkwijze waarmee we gemeenschappen kunnen benaderen om zich open te stellen voor de overheid en die we in andere gemeenten in Noord-Holland kunnen herhalen.
  • Een geteste werkwijze waarmee we gemeenschappen kunnen benaderen om zich open te stellen voor de overheid en die we in andere gemeenten in Noord-Holland kunnen herhalen