Samen werken aan een veilig Noord-Holland

In de regionale eenheid Noord-Holland werken we met 32 gemeenten, het openbaar Ministerie en de politie samen met diverse publieke en private partners aan de veiligheid van onze inwoners. In dit jaarplan leest u aan welke thema's we werken en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

JAARPLAN 2022

Aan deze thema's werken we

Cyber

De samenleving verandert. De digitale component wordt steeds groter. En dus stijgt Cybercriminaliteit. Lees hier hoe we dit aanpakken.

CTER

Polarisatie, radicalisering en extremisme speelt ook in Noord-Holland. Dat pakken we integraal aan. Offline en online.

Zorg & Veiligheid

We zetten in op het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein. Lees hier hoe we dat doen.

Ondermijning

Als de onderwereld en de bovenwereld zich vermengen, noemen we dat ondermijning. In onze aanpak combineren we 'aanvallen' en 'verdedigen.'

Samen werken aan integrale veiligheid

Regioburgemeester Jos Wienen: "Het besef dat ondermijnende criminaliteit onze samenleving bedreigt dringt steeds meer door tot overheden, ondernemers en burgers. We hebben de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren flink opgevoerd, maar tegelijk weten we dat georganiseerde criminaliteit nooit stopt.

Ik ben trots op deze samenwerking en ik ben ervan overtuigd dat we daardoor de veiligheid in de eenheid Noord-Holland verder vergroten. Door op deze manier samen te werken, maken we onze regio voor criminelen minder aantrekkelijk. "

De regionale eenheid Noord-Holland bestaat uit drie districten (Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) en 32 gemeenten. Bekijk de regio op dit kaartje.

Over ons

In de eenheid Noord-Holland staat bij twee belangrijke samenwerkingsverbanden de veiligheid van onze inwoners centraal: het RIEC Noord-Holland en Noord-Holland Samen Veilig. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en partners van deze samenwerkingsverbanden. 

image

Investeringen voor 2022

In de begroting leest u hoe de verschillende projecten en activiteiten op de 4 veiligheidsthema's gefinancierd worden.