1.2 re_B00TCMP

Grofweg is er in de politie-eenheid Noord-Holland een tweedeling te maken tussen twee typen jonge daders. We kennen de jongeren met specifieke IT-vaardigheden en daarmee cybercrime kunnen plegen. Denk hierbij aan hackers of jongeren die DDOS-aanvallen zelfstandig uit kunnen voeren en ransomware op computers kunnen plaatsen. Soms starten deze jonge daders uit nieuwsgierigheid met deze misdaad, maar ontwikkelen ze zich tot intrinsieke criminelen. Het tweede type jonge daders beschikt niet over specifieke IT-vaardigheden.


Denk bijvoorbeeld aan online oplichters en geldezels. Het project re_B00TCMP is primair op de eerste doelgroep gericht. Het zijn risicojongeren die op de grens van het strafrecht zitten. In de zomer van 2021 heeft een proef  plaatsgevonden en in november vond de re_B00TCMP plaats op de H20 Esports Campus in Purmerend. De gemeenten Alkmaar, Haarlemmermeer, Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Heemstede en Hollands Kroon doen mee aan de proef. Via gastlessen op school en een online campagne worden de risicojongeren gestimuleerd om een assessment te maken. Op basis hiervan krijgen ze een score voor hun vaardigheden en de kans op grensoverschrijdend gedrag. Tijdens deze bootcamp informeren onder andere cybersecuritybedrijven, politie en OM de jongeren over de risico’s, gevaren en vervelende effecten van hun online gedrag. Het is de bedoeling dat deze jongeren door de bootcamp een duwtje de goede richting op krijgen zodat ze met hun IT-vaardigheden een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Het project re_B00TCMP richt zich op risicojongeren die niet vervolgd gaan worden, maar zich wel op de grens begeven van cybercrime of hier net overheen zijn gegaan. Het doel is dat zij in een vroeg stadium worden bereikt en beïnvloed waardoor we cybercrime kunnen voorkomen en IT-talent kunnen behouden. Met deze maatregel proberen we, zonder het strafrecht te gebruiken, meer cybercriminaliteit te voorkomen en beschikbaar IT-talent te winnen. We gebruiken coaching en bieden positieve alternatieven en training via bootcamps aan. In 2021 vindt de eerste pilot plaats in samenwerking met zevengemeenten. Als de pilot een succes is, wat in het vierde kwartaal van 2021 duidelijk moet zijn, is het de bedoeling ook andere gemeenten uit de eenheid deze kans te geven.

Beoogde resultaten

  • Het streven voor 2021 is om 75 risicojongeren binnen de eenheid deel te laten nemen aan re_B00TCMP. Als dit een succes is, willen we een dergelijk traject in 2022 ook in andere gemeenten inzetten. Dit betekent waarschijnlijk wel iets voor de inzet vanuit Noord-Holland Samen Veilig en zorgt er misschien voor dat we andere keuzes moeten bijstellen;
  • We nodigen de ouders van de betreffende jongeren ook uit en informeren hen over de ins-en-outs. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze bootcamps betrekken we verschillende publieke en private partijen zoals politie, scholen, gemeenten en cybersecuritybedrijven. Vanuit onze politie-eenheid verzorgt het Cybercrime Team (CCT) Noord-Holland een deel van het programma.