En verder...

Blijven we investeren in het inzichtelijk maken van de actuele cyberproblematiek en de daarbij horende uitdagingen. Vanuit de regio blijven we stimuleren tot actie, verbinden we partijen en brengen we het steeds groter wordende (veiligheids-)probleem onder de aandacht door:

  • per kwartaal een rapportage te maken die inzicht geeft in de cijfermatige ontwikkeling binnen de eenheid;
  • deel te nemen aan de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime (fase 2);
  • deel te nemen aan het Consortium Raak;
  • het platform Cyberburgemeesters vanuit Noord-Holland te faciliteren, waarbij we in 2022 het voorzitterschap van 2021 overdragen aan een andere regio.