Schimmige schuren

Dit deelproject is gericht op het weerbaar maken van (burgers in) het buitengebied. Daarmee bedoelen wij dat burgers foute situaties herkennen, dat ze in staat zijn om nee te zeggen tegen criminelen en weten waar ze misstanden kunnen melden. Zo voorkomen we dat criminelen schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen kunnen gebruiken om drugs te produceren. 

In 2022 ligt de focus op de hulp aan gemeenten in de aanpak in het buitengebied.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Noord-Hollanders in het buitengebied weerbaarder maken tegen drugscriminelen.

Beoogde resultaten

Gemeenten in Noord-Holland maken gebruik van het door ons ontwikkelde ‘modulair programma Veilig Buitengebied’. Dit is als volgt opgebouwd:

 • Onderzoek
  • Enquête onder bewoners en gebruikers van het buitengebied;
  • Een advies aan gemeenten over de maatregelen die ze kunnen nemen;
  • Communicatie naar burgers over de resultaten.
 • Voorlichting
  • Voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners en ondernemers in het buitengebied;
  • Het uitbrengen van een gemeentelijke veiligheidskrant over dit onderwerp;
  • Het inzetten van communicatiemateriaal zoals campagnes en folders;
  • Het inzetten van een voorlichtingsfilm.
 • Professionalisering
  • Een training in Amsterdam voor professionals;
  • Een e-learning drugsview voor professionals;
  • Het kennisnemen van diverse protocollen/werkwijzen.
 • Publiek-private samenwerking (PPS)
  • Gemeenten doen mee aan PPS-platform Buitengebied, georganiseerd per veiligheidsregio. In het platform komen de stakeholders in het buitengebied samen om elkaar te leren kennen en de samenwerking op te zoeken, denk hierbij aan gezamenlijke controles, maar ook het uitwisselen van nieuwe werkwijzen;
  • Elke gemeente organiseert actiemomenten waarbij diverse partners de risico-adressen gezamenlijk controleren.
 • Bewustwording op locatie
  • Elke gemeente zoekt naar kwetsbaarheden en brengt betrokkenen in contact met een Agro-coach om hen te helpen. Een Agro-coach is een coach die zich gespecialiseerd heeft in het coachen van specifiek agrariërs op diverse terreinen, zoals financieel, bedrijfsmatig, relationeel en emotioneel.