1.1 Het Slachtoffer Spreekt

Sinds 2021 komen slachtoffers van cyberdelicten uit onze gemeenten op de website www.hetslachtofferspreekt.nl aan het woord. De gedachte is dat het ‘echte’ verhaal de beste vorm van preventie is. En het lijkt te werken. Maar liefst 25 gemeenten doen mee aan het project in samenwerking met politie, OM en Slachtofferhulp Nederland.

In 2022 gaan wij hiermee door. We evalueren deze verhalen in 2022 om meer te weten te komen over het effect in de media. In het kader van de Citydeal lokale Weerbaarheid Cybercrime (fase 2) dienen wij een subsidieaanvraag in voor de bekostiging van deze evaluatie. Op het moment van schrijven is niet duidelijk of we die toegekend krijgen. Daarom is het begroten van deze evaluatie opgenomen in de begroting.

 

Doelen en resultaten

Doelen

  • We brengen inwoners van Noord-Holland bij wat cybercrime is door deze vorm van misdaad een gezicht te geven.
  • We brengen de boodschap zodanig dat het daadwerkelijk slachtoffers onder inwoners en ondernemers voorkomt.
  • We verspreiden de kernboodschappen en de informatie zo breed mogelijk onder de verschillende doelgroepen. We willen deze informatie op een kostenefficiënte en pakkende manier aanbieden door regionale casuïstiek en ervaringen in beeld en woord te gebruiken.
  • We gebruiken specifieke casuïstiek uit de eenheid Noord-Holland in de communicatie.

Beoogde resultaten

  • Slachtoffers en experts uit Noord-Holland zijn in verschillende regionale en lokale media aan het woord geweest. Denk aan krantenartikelen, radio- en tv-interviews.
  • Inwoners en ondernemers worden na de publieksvoorlichting minder vaak slachtoffer van cyberdelicten, die in de voorlichting aan bod zijn gekomen.
  • De meldingsbereidheid in Noord-Holland stijgt. Dit wordt ook zichtbaar in de resultaten van de landelijke Veiligheidsmonitor 2021 die in het eerste kwartaal van 2022 bekend worden. Dit is het tweejaarlijkse onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap uitgevoerd door I&O Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Inwoners van Noord-Holland weten beter wat ze tegen cybercrime kunnen doen doordat experts in3 de media en via de website hetslachtofferspreekt.nl aan het woord komen.
  • De website hetslachtofferspreekt.nl met unieke lokale slachtofferverhalen uit onze eenheid.

De evaluatie van de website is te lezen.