Intensiveren afpakken

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Geld, bezittingen en status zijn een sterke drijfveer voor ondermijnende criminaliteit. Het afpakken hiervan is dan ook belangrijk als we criminelen willen tegenwerken.

Maar afpakken is geen doel op zich. De optelsom van geld en vermogen is niet het enige dat telt. Bij het project Intensiveren Afpakken staat het vergroten van het maatschappelijk effect centraal. Daarbij gaat het om het verkleinen van de maatschappelijke voedingsbodem voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit, het voorkomen en stoppen van criminele investeringen in de bovenwereld, het tegengaan van parallelle samenlevingen en herstel van vertrouwen in de overheid.

Als partners willen we betekenisvol afpakken. Dat betekent dat we samen beslissingen nemen in het afpakken van crimineel verdiend vermogen, om te tonen dat misdaad niet loont en om criminaliteit te voorkomen. Dat doen we door slimme en zichtbare maatregelen te nemen, gebruikmakend van de kracht, kanalen en het netwerk van verschillende overheidspartijen.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Als één gezamenlijke overheid betekenisvol afpakken. Deze bestrijding van criminaliteit moet voor langere tijd een effect hebben op de maatschappij;
  • Door zichtbaar overheidsoptreden herstellen we de norm (misdaad mag niet lonen). Bij het nemen van maatregelen maken we slim gebruik van de bevoegdheden, kanalen en het netwerk van de diverse overheidspartners;
  • Partners leren in het project persoonlijke en professionele drijfveren om af te pakken, elkaars bevoegdheden en potentiële maatregelen. De opgedane kennis en inzichten moeten leiden tot vaker en meer betekenisvol afpakken.

Beoogde resultaten

  • Een slimmere gezamenlijke keuze voor de inzet van middelen om af te pakken;
  • Effectiever afpakken door nauwe samenwerking met het Financial Intelligence Team en een beter werkproces in brede zin;
  • Gezamenlijke afpaktraining: herkennen, vastleggen en doorgeven van signalen van ongebruikelijk bezit aan partners;
  • Bijeenkomsten en actiedagen met professionals uit de frontlinie om samen te leren en doen;
  • Een gezamenlijk ontwikkelde visie op ‘misdaad mag niet lonen’.

image

Investering project Intensiveren afpakken

Overige projecten programma ondermijning